ข้อดีสำหรับการมีพนักงานที่ผ่านบริการอบรมแล้ว

ให้พนักงานรู้ข้อ จำกัด ของตน พนักงานของคุณจำเป็นต้องรู้นโยบายและแนวทางปฏิบัติของคุณเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ความยืดหยุ่นที่คุณสามารถนำเสนอได้มากขึ้นและคุณสื่อสารแนวทางเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพนักงานที่สามารถทำงานได้ดีขึ้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์เช่นกันเมื่อพนักงานสามารถแก้ไขสถานการณ์ในที่เกิดเหตุได้แทนที่จะต้องบริการอบรม

รวบรวมสถานการณ์และสถานการณ์ทั่วไปเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง การฝึกอบรมการบริการลูกค้าของคุณควรเป็น ตัวอย่างที่รวบรวมจากประสบการณ์ชีวิตจริงถ้าพนักงานของคุณสามารถช่วยในการเน้นย้ำตัวอย่างที่ดี / ดี / ดี / ดีที่สุดในการทำงานกับลูกค้าและลูกค้า มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมพนักงาน บริการอบรมขอความช่วยเหลือจากพนักงานที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการมากที่สุดในการฝึกอบรมและการสอนผู้อื่น

บริการอบรมบทบาทเล่นสถานการณ์ท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้พนักงาน

มีโอกาสที่จะ การตอบสนองของพวกเขา จากนั้นเมื่อ สถานการณ์จริง เกิดขึ้นพวกเขาจะมีระดับความสะดวกสบายที่สูงขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้พนักงานพูดคุยกับลูกค้าที่ ลูกค้าที่มีความต้องการมากที่สุดผู้ร้องเรียนดังหรือที่หายากที่สุดสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในความพยายามปรับปรุงบริการอบรม ของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถ “ลูกค้าที่ยากลำบาก เหล่านี้ได้คุณจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเฉลี่ยได้อย่างสม่ำเสมอ หลังข้อร้องเรียนและความต้องการที่คุณมักจะพบจุดที่ถูกต้องมากและประเด็นที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการบริการ ต่อต้านการกระตุ้นให้ บริการอบรมลูกค้าที่ยากลำบาก พิจารณาว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ

แบ่งปันความล้มเหลว เฉลิมฉลองความสำเร็จ อย่าเพิ่งมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ อย่าเพิ่งชี้ให้เห็นความล้มเหลว คุณต้องมีความสมดุลทั้งด้านความล้มเหลวและเรื่องราวความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่แข็งแกร่ง พนักงานสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองเช่นเดียวกับความล้มเหลวของผู้อื่น ปฏิบัติต่อความล้มเหลวแต่ละครั้งไม่ได้เป็นโอกาสที่จะ “ลงโทษ” พนักงาน แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ เหตุใดความล้มเหลวจึงเกิดขึ้น

สิ่งที่ควรทำในครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเช่นนี้

บทเรียนอื่น ๆ ที่พนักงานคนอื่น ๆ สามารถเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ ในทำนองเดียวกันใช้เวลาในการฉลองความสำเร็จของคุณและแบ่งปันตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้กับพนักงานทุกคน บางครั้ง “การฝึกอบรมการให้บริการลูกค้า” ที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานอาจเป็นการซักถามที่ดีทั้งในแง่บวกหรือลบของลูกค้า การซักถามเหล่านี้อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเล่นบทบาทด้วย

การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างที่คุณตั้งค่า พนักงานของคุณจะคอยดูว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร แต่สิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ หากทัศนคติของคุณต่อลูกค้าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมข้อความนี้จะส่งข้อความที่เป็นประโยชน์และไม่ดีให้กับพนักงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในคำและโฉนด